Vuokraehdot

MATKAILUAUTOVUOKRAUS
• Varaaminen
• vuokran maksaminen

Ajoneuvo varataan sivustolta lamminmatkailuauto.fi. Varaus on vahvistetaan kun asiakas on
ilmoittanut vuokranantajalle henkilö tunnuksen kaikki muut yhteys tiedot kuten 
sähköpostiosoiitteen puhelin numeron vakituinen kotiosoite suomessa . Vuokra suoritetaan
sivustolla näkyvillä maksutavoilla tai suoraan yrityksemme antamalle tilinumerolle pankki,
luottokortti Visa tai Mastercard kortilla. Vuokraajalta edellytetään vähintään B-luokan ajokorttia
ja 25 vuoden ikää.
• Ajoneuvon luovutus vuokralaiselle
Vuokranantaja luovuttaa ajoneuvon vuokralaiselle sovittuna ajankohtana vuokranantajan
tiloissa.
• Vuokraan sisältyy
Ajoneuvo varusteineen sekä yhdessä sovitut ajokilometrit. Ajoneuvossa on kattavat
vuokrakäyttöön tarkoitetut vakuutukset.Ajoneuvo luovutetaan asiakkaalle polttoainesäiliö
täynnä. Asiakas saa ajoneuvoa käyttää vain Pohjoismaissa sekä Baltiassa. Asiakkaan omavastuu
on 500 euroa per vahinkotapahtuma vakuutuksesta korvattavissa vahingoissa. Käydään
asiakkaan kanssa läpi kanssa ennen varsinaista vuokrausta.
• Ajoneuvon palautus
Ajoneuvo palautetaan polttoainesäiliö täynnä. Mikäli säiliötä ei ole täytetty, käy vuokranantaja säoliön ja perii puutuvan polttoaineen hinnan.
Auto täytyy ehdottomasti siivota ennen palauttamista vuokralleantajalle(varmasti ei palautuspaikalla).

Palautettaessa wc-kasetti tulee olla
tyhjennettynä ja puhdistettuna, talousjätevesisäiliö tyhjennettyinä sekä sisäsiivous tehtynä.
*Mikäli wc-kasettia ei ole tyhjennetty ja puhdistettu tai sisäsiivous on tekemättä, peritään 25 €+200 €
ylimääräinen maksu.

*Vuokraajan on velvollinen korvaamaan auton epätavanomaisen likaantumisen johdosta aiheutuvat
siivous- ja puhdistuskulut 700€

Matkailuauton palautus
Vuokralainen palauttaa ajoneuvon aina vuokranantajan toimipisteeseen, Yhdessä sovitun
vuokra-ajan päättyessä. Mikäli ajoneuvoa ei palauteta sovittuun aikaan, eikä palautusajan
muuttumisesta ole sovittu vuokranantajan kanssa, on vuokranantajalla oikeus periä
viivästysajalta viivästysmaksua 50,00 e/h, jokaiselta alkavalta tunnilta. Mikäli matkailuauto
palautetaan aiemmin kun on yhdessä sovittu vuokranantaja ei ole velvollinen palauttamman

eroitusta vuokrahinnasta. Mikäli ajoneuvoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-
ajan pidentämisestä ole sovittu vuokranantajan kanssa, on kysymyksessä ajoneuvon luvaton

käyttö. Vuokranantaja on velvollinen ilmoittamaan asiasta poliisille varkaustapauksena.
Vuokranantajalla perii kohtuullisen korvauksen laiminlyönnistä aiheutuneista taloudellisista
menetyksistä sekä korvauksen asiakkaalta mikäli seuraava vuokraus siirtyy eikä uusi vuokraaja
saa ajoneuvoa sovittuun aikaan.
• Vuokralaisen velvollisuudet ja vastuut
Vuokralainen on velvollinen hoitamaan ajoneuvoa varusteineen huolellisesti. palautettaessa
samassa kunnossa kuin se oli luovutushetkellä. Vuokralaisen on tarkistettava vuokrattava
ajoneuvo luovutushetkellä ja kirjattava yhdessä vuokranantajan kanssa ylös tai valokuvattava

mahdolliset puutteet tai viat vuokrasopimukseen. Mikäli puutteita tai vikoja ei ole kirjattu, on
vuokralainen vastuussa näistä vioista siltä osin kuin ne ovat olleet vuokralaisen havaittavissa
tarkastushetkellä. Tarkastukseen osallistuu vuokranantaja sekä vuokralainen. Vuokralaisen on
liikkeelle lähdettäessä varmistettava, että ajoneuvon ikkunat, ovet ja kattoluukut ovat suljettuna
sekä portaat nostettuna sisään. Sateella on huolehdittava ikkunoiden, ovien ja kattoluukkujen
sulkemisesta siten, ettei ajoneuvoon pääse satamaan sisälle. Vuokralainen on vuokra-aikana
velvollinen huolehtimaan ajoneuvon normaaleista tarkistuksista ja huolehtimaan, että käyttää
sähkölaitteita niin, etteivät akut pääse tyhjenemään. Jos ajoneuvon starttiakku on tyhjentynyt
vuokraajan omasta huolimattomuudesta esim. ajovalojen päälle jättämisestä parkkeerattuun
ajoneuvoon tai ajoneuvon kojelaudan 12V pistokkeiden liiallisesta käytöstä ajoneuvon ollessa
sammutettuna, on vuokraaja velvollinen itse hoitamaan ajoneuvon käynnistyksen/akkujen
lataamisen niin, että ajoneuvo saadaan käyntiin. Vuokraajaa suositellaan kytkemään ajoneuvo
leiriytyessä verkkovirtaan, jolloin sähkölaitteiden toimivuus ja akkujen latautuminen voidaan
parhaiten varmistaa.
• Vahinko- tai katoamistapaukset
Vuokralainen on velvollinen korvaamaan ajoneuvolle tai sen varusteille vuokra-aikana sattuneet
vahingot sekä korvaamaan ajoneuvosta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet. Asiakkaan
omavastuu on 500,00 e/vahinkotapahtuma ajoneuvon kasko- ja liikennevakuutuksesta
korvattavissa vahingoissa. Asiakas on kokonaisuudessaan vastuussa niistä vahingoista, joita
ajoneuvon vakuutukset eivät korvaa. Tällaisia vahinkoja ovat esimerkiksi markiisivahingot,
auton sisätiloille aiheutetut vahingot ja väärän polttoaineen tankkaamisesta aiheutuneet vahingot.
Vuokralainen vapautuu korvausvelvollisuudesta, jos vuokranantaja saa täyden korvauksen
vahingoista vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta. Vuokralainen on velvollinen
maksamaan vuokra-aikana ajoneuvon käyttämisestä aiheutuvat leiriytymis-, pysäköinti- ja
pysäköintivirhemaksut, ylikuorma-, sakko-, rike- ja muut maksut.Tupakointi ajoneuvossa on
ehdottomasti kielletty, laiminlyönnistä peritään 200 € lisämaksu. Lemmikkieläinten mukaan
ottamisesta sovitaan erikseen vuokranantajan kanssa ja sovitaan kunnollisesta siivouksesta.
Vuokralaisella ei ole oikeutta luovuttaa ajoneuvoa kenenkään muun kuin vuokrasopimuksessa
mainittujen henkilöiden käyttöön.
• Vuokranantajan velvollisuudet
Vuokranantaja vastaa, että auto on teknisesti luovutushetkellä siinä kunnossa, että sitä voidaan
käyttää sopimuksessa tarkoitettuun toimintaan. Mikäli vuokralainen ei saa autoa käyttönsä
sovitun mukaisesti, voi hän vaatia viivästystä vastaavaa vuokranalennusta. Vuokraamo ei ole
vastuussa matkan viivästymisestä tai peruuntumisesta asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista.
Vuokranantaja ei vastaa ajoneuvon rikkoutumisen tai vian aiheuttamasta vahingoista
vuokralaiselle, vuokralaisen omaisuudelle tai liikennevälineille tai muille henkilöille.
Vuokranantaja ei korvaa matkan keskeytymisestä vuokralaiselle aiheutuvia matka-, majoitus- tai
muita kuluja. Vuokranantaja ei vastaa vuokralaisen omaisuudesta, joka on ollut ajoneuvossa
esim. varkaustapauksissa, mikäli ajoneuvon vakuutus ei sitä korvaa.
• Toimenpiteet vika-, vahinko- ja varkaustapauksissa

Teknisen tai muun vian ilmetessä on vuokralaisen ilmoitettava siitä viipymättä vuokranantajalle.
Vuokralainen on velvollinen toimittamaan ajoneuvon korjattavaksi vuokranantajan niin vaatiessa
vuokranantajan lukuun. Vuokralainen voi myös palauttaa ajoneuvon vikatapauksessa
välittömästi vuokranantajalle, jolloin vuokrasopimus päättyy luovutushetkellä. Mikäli
ajoneuvossa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, on vuokralaisella oikeus vaatia
virhettä vastaavaa vuokran alennusta. Jos ajoneuvon kunnosta johtuva virhe on olennainen,
vuokralainen voi vaatia vuokrasopimuksen purkua.
Matkailuauton vokraan ei sisälly:rengaskorjaukset ja polttoaineet.
  
Liikennevahingon sattuessa on vuokralainen velvollinen ilmoittamaan viipymättä vahingosta
vuokranantajalle. Syyllisyyden ollessa vähänkään epäselvä, on vuokralaisen ilmoitettava asiasta
poliisille. Ilmoitus poliisille tehdään aina, kun kyseessä on henkilövahinko. Myös
hirvieläinvahingoissa vuokralaisen on aina tehtävä ilmoitus poliisille sekä toimitettava
vuokranantajalle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta. Varkauden sattuessa on
vuokralaisen välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle ajoneuvoa kohdanneesta varkaudesta.
Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokranantajan on tämän jälkeen
ilmoitettava vuokralaiselle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä. Jos
vuokralainen laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa vuokranantajalle
siitä syntyneestä vahingosta.